Presentació del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015