CREAL. Centre for research in environmental epidemiology


Search


Home > Links > Persistents Organics Pollutants (POPs)

Persistents Organics Pollutants (POPs)

Websites for information

 • Departament de Medi Ambient
  • Contaminants Orgànics Persistents. Enllaços a informació sobre els COPs, què són, quins són, els seus efectes sobre la salut, normatives, etc.
  • PCB. Informació sobre els bifenils policlorats (PCBs), exposicions, efectes sobre la salut, normatives.
  • Plaguicides. Breu informació sobre plaguicides i els seus efectes sobre la salut.
  • Dioxines i Furans. Informació sobre les dioxines i furans, exposicions, efectes sobre la salut, normatives.
 • Ministeri de Medi Ambient
  • Calidad Ambiental – Contaminantes Orgánicos Persistentes. Breu informació sobre els principals COPs i les normatives al respecte.
  • Convenio de Estocolmo y otros relacionados. Enllaços al conveni d’Estocolm i a altres relacionats.
  • Obligaciones Derivadas del Convenio de Estocolmo. Obligacions derivades de l’aplicació a Espanya del Conveni d’Estocolm.

Top

Normatives

Top

ISGlobal - Campus Mar · Doctor Aiguader, 88 · E-08003 Barcelona · Tel +34 93 214 73 00 · Fax +34 93 214 73 02 · e-mail: RSS

Council:

Scientific context: