CREAL. Centre for research in environmental epidemiology


Search

Home > Events

Back to eventsEvents

Tuesday, October 26th, 2010

Cap a una mobilitat saludable i segura

17:00 - Sala d'actes del Departament de Salud de la Generalitat de Catalunya

David Rojas
CREAL

ISGlobal - Campus Mar · Doctor Aiguader, 88 · E-08003 Barcelona · Tel +34 93 214 73 00 · Fax +34 93 214 73 02 · e-mail: RSS

Council:

Scientific context: