CREAL. Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental


Cercador


Portada > Docència > Llicenciatura en Biologia, UPF

Llicenciatura en Biologia, UPF

Presentació

La nova biologia, i especialment el desenvolupament de tècniques moleculars i de biotecnologia, té un fort impacte en tots els àmbits de recerca de la biologia i de les ciències de la salut i de la vida.

La nova biologia ha esdevingut el llenguatge comú de totes les disciplines biomèdiques bàsiques, com a conseqüència del fet que disposa d'una nova tecnologia de caràcter horitzontal en l'àmbit de la biologia molecular i cel·lular.

Els estudis de biologia a la UPF tenen unes característiques diferencials molt clares amb referència a l'orientació, a la durada i a l'organització dels seus estudis.

Orientació dels estudis

Els nostres estudis de biologia, amb un perfil de biologia humana, tenen una orientació biosanitària i preveuen tres itineraris formatius relacionats amb la futura inserció professional dels seus titulats, com són la indústria farmacèutica i biotecnològica, els laboratoris d'anàlisis clíniques i la recerca biomèdica.
Durada i seqüenciació dels estudis

A la resta de les universitats catalanes i a moltes universitats espanyoles la llicenciatura en Biologia s'imparteix en quatre anys. Els nostres estudis de biologia tenen una durada de cinc anys, dividits en dos cicles acadèmics, fet que permet que el nombre de crèdits programats pugui ser cursat de manera més relaxada i adient.

A més, la seqüenciació dels estudis també té les seves característiques pròpies, ja que a mesura que els estudiants progressen en la carrera va augmentant el volum de matèries optatives i l'últim curs és fonamentalment pràctic. En aquest últim any la immensa majoria de l'activitat docent dels estudiants serà desenvolupada en centres públics o privats relacionats amb els tres itineraris previstos.

Organització dels estudis

La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, el centre responsable dels estudis de biologia, ha fet una important aposta per la màxima qualitat docent en el seu projecte educatiu juntament amb el foment del benestar dels estudiants. Al 2002 ha rebut de la Generalitat de Catalunya la distinció Jaume Vicens i Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Per assolir aquestes fites, tots els processos docents dels estudis de biologia tenen una planificació, coordinació i avaluació unificades que dirigeix un organisme tècnic educatiu creat expressament. Els estudis de biologia es desenvolupen seguint les estratègies i les metodologies educatives més dinàmiques i amb més èxit, i es caracteritzen per:

1. La importància concedida a l'aprenentatge d'habilitats pràctiques i no només al de coneixements teòrics.
2. L'increment d'aprenentatges actius, en què l'estudiant tingui més implicació, en detriment dels purament passius.
3. El foment d'hàbits de treball i d'estudi per a tota la vida, reservant el temps necessari dins de la programació docent.
4. Un ensenyament tutoritzat en què cada estudiant tingui un professor orientador al llarg de tota la carrera per tal d'afavorir el seu progrés acadèmic.
5. L'ús de les noves tecnologies, especialment la informàtica, en els processos educatius, fent servir el Campus Global de manera habitual en totes les assignatures del currículum.
6. Un sistema d'avaluació del rendiment acadèmic unificat, fiable, vàlid i objectiu, en què els estudiants tenen la màxima informació possible per tal de controlar el resultat de la seva avaluació.
7. Unes relacions cordials entre tots els membres de la comunitat universitària, estudiants, professors i treballadors de l'administració i serveis, que fomentin el benestar

Objectius docents

Formar biòlegs capacitats per treballar en el camp de la biomedicina i de la sanitat i formar professionals competents i preparats per incorporar-se a la indústria farmacèutica i biotecnològica i als laboratoris d'anàlisis clíniques o ambientals i que, alhora, puguin liderar la recerca biomèdica del futur, tant en el món acadèmic com en el de la indústria.
Sortides professionals

L'orientació dels estudis de biologia van ser dissenyats considerant les necessitats socials, i els tres itineraris previstos dins la llicenciatura estan directament relacionats amb la futura inserció professional dels estudiants.
Així doncs, hi hauria tres grans camps d'activitat professional: la indústria farmacèutica i biotecnològica, els laboratoris clínics, on la xarxa pública de salut ocupa un lloc destacat, i la recerca biomèdica.
La pràctica adquirida durant l'últim any de carrera, en què l'estudiant realitzarà una activitat professional real, repercutirà positivament en la seva inserció laboral.
Itineraris, especialitats

La llicenciatura preveu tres itineraris:
- Indústria Sanitària
- Recerca Biomèdica
- Laboratoris d'Anàlisis.
 


Més informació

Consulteu la web


ISGlobal - Campus Mar · Doctor Aiguader, 88 · E-08003 Barcelona · Tel +34 93 214 73 00 · Fax +34 93 214 73 02 · e-mail: RSS

Una iniciativa de:


Context científic: